Kancelaria Notarialna dr Piotra Krzysztofa Sierakowskiego w Mszczonowie

Oferuje Państwu porady notarialne w zakresie: Sporządzania aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, spisywania protokołów, sporządzania protestów weksli i czeków, wpisów do księgi wieczystej, ugód pozasądowych oraz przechowywania pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów.

Notariusz Piotr Krzysztof Sierakowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bogate doświadczenie zawodowe zdobył, pełniąc w latach 2007 – 2020 urząd asesora sądowego a następnie sędziego w Sądzie Rejonowym oraz w Sądzie Okręgowym.

 

Notariusz Piotr Sierakowski jest także doświadczonym wykładowcą akademickim oraz autorem licznych publikacji i wystąpień naukowych. W 2014 roku uzyskał w WPiA Uniwersytetu Warszawskiego stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Biegła znajomość języka angielskiego oraz języków niemieckiego i francuskiego pozwala Kancelarii Notarialnej na świadczenie usług również na rzecz klientów nieposługujących się językiem polskim.

 

Kancelaria Notarialna dr Piotra Krzysztofa Sierakowskiego świadczy usługi notarialne na rzecz klientów indywidualnych i korporacyjnych. Wykonujemy wszelkie czynności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązującego. Prawo stanowi dla nas przedmiot nie tylko pracy ale i pasji. Celem Kancelarii jest oferowanie naszym klientom rozwiązań, które będą możliwie najpełniej realizowały i chroniły ich interes. Gwarantujemy Państwu profesjonalną obsługę notarialną. Pozostajemy jednocześnie elastyczni w dostosowywaniu się do Państwa potrzeb, co dotyczy w szczególności szerokiego wachlarza terminów umawianych spotkań, które możliwe są także w godzinach popołudniowych i w weekendy.

Kancelaria Notarialna dr Piotra Krzysztofa Sierakowskiego położona jest w pobliżu centrum miejscowości Mszczonów. Dogodną komunikację z Kancelarią zapewnia bliskość węzła „Mszczonów Północ” na trasie S8, dzięki czemu Kancelaria z powodzeniem obsługiwać może klientów zarówno z Warszawy, jak i Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Piaseczna, Żyrardowa, Skierniewic, Grójca, Rawy Mazowieckiej, Łowicza, Radziejowic, Żabiej Woli czy Sochaczewa. Przed siedzibą Kancelarii znajduje się wygodny parking. Dostęp do lokalu jest ułatwiony z uwagi na jego położenie na parterze budynku.