Protesty Weksli i czeków

Kolejną czynnością wykonywaną przez notariusza jest wykonywanie protestów weksli i czeków.

Notariusz sporządza stosownie do dyspozycji art. 85 ustawy Prawo wekslowe protest weksla oraz według art. 69 ustawy Prawo czekowe protest czeku. W niektórych przypadkach jest to warunek konieczny do dochodzenia objętej wekslem należności. We współczesnym obrocie instytucje te znajdują się w stopniowym zaniku.

Share This