Protokoły

Rodzajem czynności wykonywanych przez notariusza są protokoły. Objęte nimi mogą zostać czynności o różnym charakterze, zarówno dokonywane przez klienta jak i w jego obecności przez notariusza.

Wśród przykładów wskazać można: złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, złożenie spisu inwentarza majątku spadkowego czy poszukiwanie testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów.

Do złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku konieczne jest przedłożenie:
• odpisu skróconego aktu zgonu spadkodawcy;
• gdy powołanym do dziedziczenia ma zostać małoletni a jego opiekunowie prawni zamierzają spadek odrzucić – prawomocnej zgody sądu rodzinnego na odrzucenie spadku oraz aktu urodzenia wraz z zaświadczeniem o numerze PESEL małoletniego;
• wypisów aktów notarialnych obejmujących oświadczenia o odrzuceniu spadku poprzedników (jeśli ktoś wcześniej odrzucał),
• w przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletniego – zaświadczenie o numerze PESEL dziecka oraz jego akt urodzenia.

Share This