Samodzielne sporządzenie wielu skomplikowanych dokumentów często jest bardzo wymagające lub wręcz niemożliwe. Wtedy z pomocą przychodzi nam notariusz.

 

Notariusz nazywany był dawniej rejentem (od słowa regent oznaczającego uprawnioną osobę, dzierżącą władzę w imieniu króla, kiedy ten nie mógł wykonywać swoich obowiązków), obecnie to zawód prawniczy społecznie poważany. Notariuszem jest prawnik, mianowany przez Ministra Sprawiedliwości, który wyznacza siedzibę jego kancelarii. Notariusz może wywierać wpływ na czynności prawne stron, po to by w przyszłości nie wyniknął z nich spór prawny, inaczej mówiąc, zapobiega niepotrzebnym konfliktom

Zasady wykonywania czynności notarialnych są uregulowane w prawie o notariacie i przepisach szczególnych.

Interesanci przychodzą do kancelarii z najróżniejszymi sprawami do załatwienia. Większość kancelarii notarialnych realizuje pełen zakres obowiązków przewidzianych dla notariusza. Najczęściej wykonywaną czynnością notarialną, jest bez wątpienia sporządzanie aktów notarialnych. Najczęściej przygotowywany akt notarialny jest związany z umową kupna-sprzedaży nieruchomości. Jest obowiązkowy, ponieważ nie można nabyć nieruchomości bez aktu notarialnego. Wynagrodzeniem notariusza za wystawienie aktu notarialnego będzie taksa notarialna.

Oprócz wspomnianego już aktu notarialnego notariusz realizuje jeszcze szereg innych czynności notarialnych. Oto co jeszcze wykonuje dla nas notariusz:

– sporządza poświadczenia,
– doręcza oświadczenia,
– spisuje protokoły,
– sporządza protesty weksli i czeków,
– przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe,
– sporządza wypisy, odpisy, i wyciągi dokumentów,
– sporządza na żądanie stron projekty aktów,
– sporządza inne czynności prawne przewidziane w ustawie o notariacie, np. odbiera oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Notariusz najczęściej świetnie zna dziedzinę, którą się zajmuje, dysponuje szeroką wiedzą w zakresie prawa i ma duże prawnicze doświadczenie. Jest więc niezbędny przy sporządzaniu lub  analizowaniu dokumentów, których treść zwykle brzmi bardzo tajemniczo dla zwykłych ludzi. Co takich należy zaliczyć umowy handlowe, umowy najmu, spadkowe, majątkowe (np. małżeńskie) i wiele innych. Jeśli potrzebujesz rzetelnego wsparcia notarialnego, możesz skorzystać z oferty naszej kancelarii.

Share This

Share This

Share this post with your friends!