Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

Sporządza akty notarialne

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządza poświadczenia

Spisuje protokoły

Sporządza protesty weksli i czeków

Składa wnioski o wpis do księgi wieczystej

Przechowuje pieniądze, papiery wartościowe i dokumenty

Zawiera ugody pozasądowe

Share This