Notarialne Poświadczenie Podpisu

Inną czynnością wykonywaną przez notariusza są poświadczenia.

Najczęściej sporządzane poświadczenia to:

1. zgodności kopii dokumentu z oryginałem;
2. własnoręczności podpisu;
3. pozostawania danej osoby przy życiu;
4. daty okazania dokumentu.

Share This