Księgi wieczyste

Kolejnym rodzajem czynności wykonywanych przez notariusza, jest składanie wniosków o wpisy do księgi wieczystej.

Do złożenia wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej konieczne jest przedstawienie:

1. tytułu własności nieruchomości, która ma zostać obciążona;
2. numeru księgi wieczystej;
3. podstawy ustanowienia hipoteki.

Share This